Lépcsőfok Tanoda

A működtetését a szakképzési centrumba járó fiatalok önkéntes részvételével valósítottuk meg a 2016/17 tanév 9. és 10. évfolyamos tanulói bevonásával. A tanoda az EFOP 3.3.1-15-2015-00408 azonosítószámmal nyilvántartott projekt keretében valósult meg, melyet 2019. 11. 11-én zártuk.

Az elkötelezett szakemberekkel továbbra is működtetni kívánjuk a programunkat. A tanodai program a gyermekek iskolai sikerét segítette elő. Ennek érdekében két szálon folyik a fejlesztés: tanulássegítés, tartalmas szabadidős programok. A tanoda azt a rásegítő programot nyújtja délutánonként az oktatás (korrepetálás, tehetséggondozás) mellett, melyek szociális vagy kulturális okokból kimaradtak a gyermekek életéből, viszont az eredményes tanuláshoz nélkülözhetetlenek. A tanodai program műveltségi területenként megszervezett fejlesztő és ismeretbővítő foglalkozásaival felhívja a gyermekek figyelmét a körülöttük lévő világ ismeretforrásainak gazdagságára, a tudásnak, mint értéknek a jelentőségére. A tanoda program tartalmazza az értékközvetítést, a képességfejlesztést, a tanulási – művelődési technikák kialakítását, a szabadidő-kultúra gazdagítását.